Vragen(V)uur

ALGEMENE vragen

Klik hier om te zien wat de verzekering dekt (opent nieuw tablad).

let’s save lives
together

REANIMEREN vragen

Als binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en gedefibrilleerd is de kans zeer groot dat iemand de circulatiestilstand overleeft zonder beschadigingen. Bijna 90% van de slachtoffers (om precies te zijn 89%) die overleven, heeft geen of nauwelijks een beschadiging wanneer binnen 6 minuten is gereanimeerd.
Hartinfarct

Een hartinfarct is een ander woord voor een hartaanval.

Hartaanval

Het woord hartaanval zegt iets over het moment dat de pijn gesignaleerd wordt: je wordt ‘aangevallen’.

Circulatiestilstand

Een hartaanval kan leiden tot een circulatiestilstand, maar dit hoeft niet. Niet alle circulatiestilstanden zijn het gevolg van een hartaanval: het hart kan ook tot stilstand komen door ademhalingsproblemen, bijvoorbeeld bij verdrinking, een ontsteking (myocarditis), een zieke hartspier (cardiomyopathie), hartfalen of een elektriciteitsongeval.

Om een slachtoffer een overlevingskans te bieden, is het belangrijk dat je direct 112 belt, begint met reanimeren en binnen 6 minuten de AED toepast. Reanimatie is onderdeel van de keten van overleving. Deze bestaat uit vier stappen:

Stap 1

Alarmeer direct door 112 te bellen om een ambulance op te vragen.

Stap 2

Start direct met reanimeren. De basale reanimatie bestaat uit hartmassage in combinatie met mond-op-mondbeademing. Dit zorgt ervoor dat de bloedsomloop en de zuurstofvoorziening kunstmatig op gang worden gehouden. Hiermee overbrug je tijd.

Stap 3

Daarna volgt zo vroeg mogelijk defibrillatie. Dit is het toedienen van een elektrische stroomstoot met een defibrillator, een AED, om het ventrikelfibrilleren te beëindigen. Defibrilleren zorgt ervoor dat het hart weer een normaal ritme kan krijgen. Bij ongeveer 50% van de slachtoffers van een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis is sprake van ventrikelfibrillatie. Voor deze groep patiënten is de enige effectieve behandeling defibrillatie.

Stap 4

Ambulancezorgverleners zetten de reanimatie voort met de specialistische reanimatie. De specialistische reanimatie door zorgprofessionals bestaat onder meer uit het toedienen van medicijnen, defibrilleren, intubatie (het inbrengen van een beademingsbuis in de luchtpijp) en koeltechnieken.

Uit onderzoek blijkt dat 89% van de overlevenden goed neurologisch en psychologisch functioneert of hooguit een geringe stoornis heeft. Bij de techniek van reanimatie bestaat de kans op het breken van een of meer ribben. Ook het borstbeen kan breken. Bij volwassenen leidt dit zelden tot ernstige beschadiging van de onderliggende organen als longen, maag en lever. Er kan wel letsel ontstaan, maar invloed op de sterfte van de gereanimeerden is niet waarschijnlijk. Botbreuken genezen meestal.

Door onvoldoende zuurstof in de hersenen kan de persoonlijkheidsstructuur van overlevenden in negatieve zin veranderen. Ook kunnen overlevenden korte of langere periode voortleven in een coma of vegetatieve status.

Bij 150 tot 200 slachtoffers per week wordt vóór de komst van de ambulance een reanimatie gestart. In 64% van de gevallen wordt deze reanimatie gestart door omstanders. Reanimatie door omstanders overbrugt de tijd tot de volgende schakel in de keten van overleving en verdubbelt de overlevingskans ten opzichte van de slachtoffers bij wie dit niet gebeurt. Uit diverse TNS NIPO onderzoeken weten we dat 35% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder een reanimatiecursus volgde. Dit zijn ruim 4 miljoen mensen. Er is een onderscheid tussen ‘basale reanimatie’ en ‘specialistische reanimatie’.
Defibrillatie is het toedienen van een elektrische stroomstoot (schok) bij ventrikelfibrilleren. Zo kan het hart weer een normaal ritme krijgen.
Nee, de cursus AED wordt niet aangeboden via internet.
De basiscursus AED en reanimatie duurt 3,5 uur.
De herhalingscursus duurt 2,5 uur.
De kosten zijn afhankelijk van de gekozen vorm. De cursus kan individueel gevolgd worden of met een groep.

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met info@becare.nl. De kosten van een AED training worden in veel gevallen vergoed door uw zorgverzekering. Klik hier voor een vergoedingsoverzicht.

Neem altijd eerst contact op met uw zorgverzekering en doe navraag.

Sommige werkgevers vergoeden de kosten van de training, neem voor meer informatie contact op met uw werkgever.
De kosten van de AED training worden in veel gevallen vergoed door de zorgverzekering. Neem altijd eerst contact op met uw zorgverzekering en doe navraag. De vergoedingen van verschillende verzekeringen zijn op deze pagina te vinden.
Als u de AED training met goed gevolg heeft doorlopen kunt u zich aanmelden als burgerhulpverlener via www.helplevensredden.nl.
Bij groepen vanaf zes deelnemers komen wij naar u toe. Dit kan op uw bedrijfslocatie, vereniging en zelfs in uw eigen huiskamer. U kunt de training ook volgen op de locatie van BeCare in Middelharnis

AED vragen

Een Automatische Externe Defibrillator, een AED, is een apparaat dat via twee plakelektroden op de ontblote borstkas, de hartactie van een slachtoffer met een circulatiestilstand registreert. De AED is een apparaat dat leekhulpverleners kunnen inzetten bij een reanimatie. Aan de hand van computergestuurde protocollen, geeft de AED gesproken opdrachten aan de leekhulpverlener(s). Uitsluitend bij een te defibrilleren hartritmestoornis wordt een schokopdracht gegeven.

Basale reanimatie

De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de basale reanimatie. Directe basale reanimatie is altijd nodig om de hersenfunctie veilig te stellen, de tijd te overbruggen tot de AED er is en het hart zelf voor te bereiden op een of meer stroomstoten van de AED.

AED veilig en betrouwbaar

De AED is veilig en betrouwbaar. Een AED zal alleen een schok toedienen, als de analyse van het hartritme uitwijst dat dit noodzakelijk is. Een schok toedienen aan iemand die geen circulatiestilstand heeft, is dan ook niet mogelijk.

  • Het bedienen van een AED is relatief eenvoudig te leren. Iemand die al kan reanimeren, kan binnen een paar uur leren omgaan met een AED. Zodra de leekhulpverlener de AED aanzet neemt de AED de regie over.
  • Een AED kan als ‘apparaat’ nooit levens redden. Het is de omstander, degene die reanimeert, die binnen de overlevingsketen iemand een kans op overleving geeft.
De Automatische Externe Defibrillator (AED) is gemaakt voor gebruik door vrijwel iedereen. Door de gesproken instructies op te volgen is bediening ook voor leken geschikt. Aanbevolen is een (korte) instructie te volgen om de AED beter en sneller te kunnen toepassen. Onderzoeken hebben bewezen dat na een circulatiestilstand een snel toegepaste defibrillatie de overlevingskans enorm verhoogt. Het maakt niet uit wie de defibrillatie toepast. Het gaat er om dat dit zo snel mogelijk gebeurt.
Nee, een AED is ongevaarlijk. Een AED zal alleen een schok afgeven (de stroom is vergelijkbaar met schrikdraad) als er door de AED ventrikelfibrillatie wordt vastgesteld. Een schok toedienen op een persoon met een normaal hartritme is dus technisch onmogelijk.
Voor de meeste bedrijven is het aanwezig hebben van een AED nog geen keiharde verplichting. Toch is het vanuit de ARBO-wet een verplichting dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en welzijn van de werknemers en de bezoekers. Vanuit dat perspectief is het aanschaffen van een AED een logische investering. Bedrijven en instellingen met een verhoogd risico zoals sportscholen, maar ook zorgcentra en tandartspraktijken zijn inmiddels wel aan hun stand verplicht om de juiste behandeling te kunnen garanderen bij een circulatiestilstand en daarom een AED beschikbaar moeten hebben.

Alle aanwezigen (dus bijvoorbeeld ook uw klanten die op bezoek zijn) informeren over hoe te alarmeren en ontruimen is een wettelijke verplichting.

De AED’s die wij aanbieden zijn ontwikkeld door AED producenten met een gedegen kennis op het gebied van hartreanimatie-apparatuur. De AED’s controleren zichzelf regelmatig d.m.v. zelftests op bedrijfszekerheid en voldoen aan de strengste eisen.
Een AED heeft een statusindicator en test zichzelf. Is er iets niet in orde dan geeft de AED een duidelijk signaal. Een AED vergt weinig onderhoud (De onderhoudsinterval voor een AED is 1 tot 4 jaar). Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het vervangen van electroden en accu’s. Dit is eenvoudig zelf te doen. Ook zijn er servicecontracten mogelijk waarbij u er helemaal geen omkijken naar heeft.

De functie van een AED is om effectief te defibrilleren na een circulatiestilstand (hartstilstand). De onderlinge verschillen tussen de AED’s zijn voornamelijk te vinden in de ondersteunende functies en gebruikers-afhankelijke mogelijkheden. Toch kan het zo zijn dat bepaalde AED’s meer geschikt zijn voor uw situatie. Onze specialisten kunnen u hierover vrijblijvend adviseren, neem hiervoor contact met ons op.

De AED kunt u het best bewaren op een overdekte vaste plaats die makkelijk bereikbaar is. Als er meer mensen zijn die de AED bedienen, laat iedereen dan weten waar hij is. Zorg dat de AED niet in de weg hangt of ligt en u kunt de AED niet in een te vochtige ruimte bewaren zoals een badkamer of een sauna.
Vrijwel alle AED’s worden gebruiksklaar geleverd, maar een aantal nuttige accessoires ontbreken soms. U heeft in ieder geval een reanimatiesetje nodig. Dit is een tasje met een mond-tot-mond beademingsmaker, een scheermes, kledingschaar, handschoenen en een handdoekje. Ook moet de AED altijd goed bereikbaar zijn en dus zijn een wandbeugel en/of wandkast aanbevolen. Is er sprake van een diefstalrisico kies dan voor een wandkast met alarm.

De levensduur van een AED is bijna onbeperkt, zolang de elektroden en accu’s maar worden vervangen. Toch is het zo dat de AED is voorzien van gevoelige electronica en dat met de jaren de betrouwbaarheid terugloopt. Dit is bijvoorbeeld erg afhankelijk van de omstandigheden waaronder de AED wordt opgeslagen. In een ruimte met een constante (kamer)temperatuur, lage luchtvochtigheid verloopt het verouderingsproces veel langzamer en kan de gemiddelde AED 10 tot 12 jaar mee.

Maar er zijn ook defibrillatoren die op locaties zijn geplaatst waar dagelijks grote temperatuurverschillen zijn, de vochtigheid hoog is en er directe zonlicht van invloed is. In die specifieke situaties is de verwachte technische levensduur korter. Uiteindelijk zal de AED zelf na zijn dagelijkse zelftest aangeven dat er technische problemen zijn en is dat het moment om de AED te vervangen.

Een AED in een buitensituatie plaatsen is, gelet op levensduur en betrouwbaarheid, niet eenvoudig. Zowel de elektroden als de accu zijn zeer slecht bestand tegen vorst. Maar ook temperatuurwisselingen, invloed van zonlicht en luchtvochtigheid zijn van invloed op de technische staat van de AED. Daarnaast is er natuurlijk nog het risico op diefstal en vandalisme. De afgelopen jaren zijn er verschillende buitenkasten op de markt verschenen, maar in veel gevallen bleken die achteraf niet te voldoen met storingen als gevolg. Wij adviseren dus altijd eerst goed na te gaan of er alternatieven zijn en als er echt een buitenkast noodzakelijk is te kiezen voor een model met thermostaatgeregelde verwarming en hygrostaatgeregelde ventilatie.
Hoewel de meeste AED’s geen specifiek onderhoud vereisen en kan worden volstaan met het tijdig vervangen van de elektroden en accu’s gebeurt dit in de meeste gevallen niet zorgvuldig. In de praktijk blijkt dat men deze taak in veel gevallen verwaarloost en dat daardoor de AED niet gebruiksklaar is. Dat is zonde van de investering en kan letterlijk voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Wanneer wij voor u ook de AED trainingen mogen doen dan voeren wij het onderhoud direct uit en kunt u erop vertrouwen dat de AED altijd inzetbaar is. En is er onverhoopt een keer een storing of update noodzakelijk dan staan wij ook voor u klaar! Indien wij niet de training verzorgen, bieden wij u de mogelijkheid de AED bij ons in onderhoud onder te brengen. Het prijsverschil tussen zelf tijdig de accu’s en elektroden aanschaffen of een all-in servicecontract is slechts enkele tientjes meer en het scheelt een hoop zorgen.
BeCare is een onafhankelijk AED dealer en u kunt bij ons terecht voor alle merken AED’s. Via www.hulpverleningswinkel.nl kunt u direct een AED of accessoires aanschaffen. Indien uw merk AED niet op onze webshop staat dan kunnen we hem toch leveren, neem daartoe contact op met ons op.
Wij verkopen alle accessoires voor elke AED, batterijen, elektroden, tassen, kasten, beugels enzovoort. Via www.hulpverleningswinkel.nl kunt u uw keuze maken. Staat uw merk AED/accessoire er niet bij, neem dan contact met ons op.

RISICO- INVENTARISATIE & -EVALUATIE (RI&E) vragen

De Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is een fundamenteel onderdeel van het arbobeleid van bedrijven en organisaties. Een RI&E gaat over het herkennen en beheersen van gevaren en bijbehorende kansen. De RI&E is een wettelijke verplichting voor werkgevers. Uitsluitend gecertificeerde arbodiensten en gecertificeerde veiligheidsdeskundigen zijn bevoegd tot het toetsen van RI&E.

Werkgevers zijn verplicht om een RI&E en een Plan van Aanpak (PvA) uit te voeren en deze te laten toetsen door een gecertificeerde veiligheidsdeskundige. Organisaties met 25 of minder werknemers, die gebruik maken van een aangemeld branche RI&E-instrument zijn niet verplicht tot deze kwaliteitstoetsing. Toetsing voor die bedrijven is ook niet verplicht als het RI&E instrument is erkend in de CAO.

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers zijn verplicht hun RI&E te laten toetsen door een erkend veiligheidskundige, ook bedrijven waar medewerkers in totaal minder dan 40 uur per week arbeid verrichten zijn niet verplicht een RI& E op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van deze checklist.

U kunt zelf uw Ri&e uitvoeren, dit kan via www.rie.nl. BeCare kan indien gewenst ondersteunen.
BeCare kan de Ri&E uitvoeren voor uw bedrijf, ook kan onze veiligheidsdeskundige uw zelfuitgevoerde RI&E toetsen.
De kosten zijn geheel afhankelijk van de grootte van uw organisatie en van de gekozen werkvorm.

BHV vragen

Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Hierbij moet hij zich laten ondersteunen door deskundige BHV-ers. Dit staat in de Arbowet, artikel 3-1e en 15.

Het begrip werkgever is in dit geval zeer breed. Het gaat om de persoon die gezag heeft in de organisatie. Daarom geldt deze verplichting ook voor organisaties waar de werkgever “gezag” heeft over bijvoorbeeld bezoekers, klanten of bewoners.

Iedere BHV-organisatie moet gebaseerd zijn op de aanwezige risico’s en overige maatgevende factoren. Wanneer duidelijk is wat van de BHV’ers wordt verwacht tijdens een incident, kan bepaald worden hoeveel BHV’ers op ieder moment aanwezig moeten zijn om deze taken uit te voeren, voorzien van voldoende materialen en middelen. Dit blijkt uit de RI&E.
BHV’ers leren een aantal primaire handelingen zoals levensreddend handelen, brandbestrijding, hoe te alarmeren en wat er zoal bij een ontruiming komt kijken. Kortom: een BHV’er leert een doortastende hulpverlener te zijn en heeft een voorpostfunctie tot de aankomst van professionele hulpverlening.
In eisen die de gemeente stelt via het gebruiksbesluit kan staan dat u moet beschikken over een ontruimingsplan. Daarnaast is het verplicht om de BHV goed te organiseren en medewerkers voor te lichten over noodprocedures. Middels een bedrijfsnood- of ontruimingsplan worden afspraken gemaakt over hoe te handelen bij een calamiteit en kan iedere aanwezige voorlichting krijgen over het handelen bij calamiteiten. Belangrijk onderdeel van bovenstaande plannen zijn de ontruimingsplattegronden. Deze zijn niet alleen een essentieel hulpmiddel tijdens een incident (voor BHV en professionele hulpverlening), maar door ze op te hangen met een korte instructie worden ook alle medewerkers en bezoekers geïnformeerd.

Alle aanwezigen (dus bijvoorbeeld ook uw klanten die op bezoek zijn) informeren over hoe te alarmeren en ontruimen is een wettelijke verplichting.

Tijdens onze trainingen is de ontruimingsoefening ook een belangrijk onderwerp. De BHV’er kan na de training de ontruimingsoefening volgens de procedures uit uw bedrijfsnoodplan zelf organiseren, bijvoorbeeld samen met de preventiemedewerker. Wij adviseren tijdens de training om de ontruimingsoefening regelmatig te doen, in ieder geval met het personeel.
Wij stemmen de BHV training af op de wensen van de klant. We kunnen voor elke cursus een certificaat afgeven,NIKTA of NIBHV.
Een BHV’er is tijdens werktijd altijd ‘in functie’ en zal altijd datgene moeten uitvoeren dat de werkgever van hem/haar verwacht. Dit houdt in dat alle vaardigheden van een BHV’er te allen tijde op peil moeten zijn.

Omdat BHV-taken niet dagelijks worden uitgevoerd en de kennis en vaardigheden bij nood direct paraat moeten zijn is periodieke herhaling noodzakelijk. Door het niet beoefenen van kennis en vaardigheden zakken deze langzaam weg. Bij de herhalingslessen worden de nieuwste medische en technische inzichten toegepast. Het recht (en de plicht) op herhaling is wettelijk vastgelegd in artikel 8 en 15 van de Arbowet. Een jaarlijkse herhaling is nodig om minimaal over de benodigde kennis en vaardigheden te blijven beschikken als BHV’er. Daarom is het certificaat maximaal 1 jaar geldig.

Er zijn twee opties:

  • Je volgt e-learning via internet en je volgt een 7,5-8 uur durende praktijkdag
  • Je volgt een online studie en je neemt deel aan een 3 uur durend praktijk examen
Basis BHV met e-learning:

De tijdsbesteding voor het behalen van het e-learning certificaat is gemiddeld 3-4 uur. De praktijkdag duurt 8 uur.

Basis BHV standaard:

U volgt twee theorie en praktijkdagen, één dag wordt besteedt aan Brand, Ontruiming en Communicatie. De andere dag wordt besteed aan Levensreddend handelen en EHBO

BHV met online studie:

U volgt een ongeveer 6 uur durende online studie, deze wordt afgesloten met een 3 uur durend praktijk moment.

De kosten van een BHV cursus hangen af van de gekozen vorm. U kunt hiervoor  contact opnemen met BeCare.

Wij komen op locatie van de opdrachtgever bij voldoende deelname. U kunt de cursus volgen op onze locatie in Middelharnis.

Een andere brandende vraag? Stel hem hieronder.

Contact Opnemen

Of geef een belletje?

018 789 21 77